Cijfers van kinkhoest bij jongeren en kinderen nemen toe

In recente statistieken van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) is vastgesteld dat per 100.000 kinderen van vier jaar of jonger 31 gevallen van kinkhoest werden gemeld bij huisartsen. Deze aandoening, berucht om haar besmettelijkheid, kan leiden tot langdurige hoestaanvallen die maanden kunnen aanhouden en zelfs tot longontsteking kunnen leiden. Vooral voor zuigelingen vormt kinkhoest een ernstig risico.

Zuigelingen die besmet raken, ervaren vaak uitputtende hoestaanvallen, wat kan leiden tot problemen met eten en zelfs tot zuurstoftekort. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat deze hoestaanvallen, indien niet adequaat behandeld, kunnen leiden tot hersenschade.

Een toenemend gevaar voor Candida uitbraak

In de wereld van microbiologie en infectieziekten is er een nieuwe speler die steeds meer aandacht krijgt: Candida Auris. Deze opkomende schimmelsoort, voor het eerst geïdentificeerd in 2009, heeft de aandacht van wetenschappers en gezondheidsdeskundigen over de hele wereld getrokken vanwege zijn vermogen om moeilijk te behandelen infecties te veroorzaken. Recent is in het nieuws bekend gemaakt dat er gevreesd wordt voor een uitbraak van Candida Auris. Het Radboudumc heeft in samenwerking met het RIVM een screeningssysteem ontwikkeld om deze specifieke schimmel, en andere schimmels en gisten, vroegtijdig te detecteren in water en overige bronnen.  

In onderstaande blog gaan we dieper in op wat Candida Auris is, waar het voorkomt, wat het doet, en vooral het effect ervan op de gezondheid