De dag van immunologie: ImuPro in de spotlight

Wanneer er na het eten direct klachten ontstaan noemen we dit een klassieke type-I voedselallergie. Een ander type voedselallergie staat bekend als vertraagde voedselallergie, ook wel type-III allergie genoemd, waarbij symptomen pas uren of zelfs dagen na het consumeren van voedsel optreden. Dit maakt het vaak lastig om te achterhalen welk voedingsmiddel de klachten veroorzaakt.

ImuPro is een concept dat is ontwikkeld om IgG-antilichamen (1 t/m 4) tegen verschillende voedingsmiddelen in het bloed te detecteren en zo deze voedingsmiddelen te identificeren.

Vruchtbaarheid bij vrouwen en de relatie met leefstijlfactoren

Veel factoren hebben invloed op de vitaliteit en daarbij direct en indirect op de vruchtbaarheid van mensen. Vruchtbaarheid in het algemeen is een complex onderwerp dat veel mensen betreft, maar waar tegelijkertijd nog steeds veel onduidelijkheid over bestaat. In deze nieuwsblog leggen we uit wat ‘vruchtbaarheid’ bij vrouwen inhoud en wat de relatie is tussen vruchtbaarheid bij vrouwen en leefstijlfactoren.  

Vruchtbaarheid wordt omschreven als een variabele maat van hoog tot laag vermogen om een biologisch-bevrucht kindje te verwekken. In onze populatie met veel gezonde kinderen kan het vanzelfsprekend lijken om een gezond kindje op de wereld te zetten, alleen of met een partner. Toch is deze vanzelfsprekendheid niet terecht: vruchtbaarheid wordt met regelmaat verkeerd ingeschat en meespelende factoren worden soms over het hoofd gezien.

Metaalallergie door tandheelkundige implantaten

metaalallergie-test-LHM-diagnostiek

Een metaalallergie komt vaak voor. Naast beroepsafhankelijke blootstelling, chirurgische implantaten en sieraden vormen tandheelkundige materialen zoals vullingen, kronen, bruggen, implantaten en prothesen ook een belangrijke risico voor het ontwikkelen van een metaalallergie.